kamiónová preprava

Domov » Produkty a služby » Lokalizácia a monitoring » Kamiónová doprava

MONITOROVANIE KAMIÓNOVEJ PREPRAVY

Vážený návštevník, JER Truck Monitor je systém určený pre monitorovanie kamiónovej dopravy s dôrazom na monitorovanie spotreby nafty a všetkých štandardných funkcií ako zber a analýza tachografových, polohových dát, generovanie reportov, cestovných príkazov stazky, alebo knihy jázd. Umožňuje automatizované procesy a obsahuje ochranné funkcie pohonných hmôt. Ako jediná spoločnosť vlastníme komplexné know-how pre vlastný vývoj, výrobu a služby v tejto oblasti, čím sa stáva unikátom nielen na Slovensku. Vlastníme a prevádzkujeme vývoj celej softvérovej infraštruktúry, vrátane mapového a routingového systému, ktorá beží na našich serveroch , disponujeme vývojom a výrobou kapacitných sond pre presné meranie objemu nafty v zásobníkoch, vývojom a tiež výrobu telemetrických zariadení a periférnych zariadení ako je napr. CAN bus reader.

Sledovanie údajov v reálnom čase

Zberáme a spracúvame viac ako 50 rôznych typov dát, ktoré sa nachádzajú na zberniciach FMS a RDD, respektíve senzorov pohonných hmôt ak sú nainštalované. Dáta reálneho času majú veľmi malé oneskorenie (3s), kým sa zobrazia v aplikácií na obrazovke. Hustota dát je štandardne nastavená na 15 sekúnd, A online interval obnovenia dát do 15 sekúnd. Technické možnosti systému dokážu poskytnúť interval obnovenia len 5 sekúnd a hustotu zbieraných dát 1s. 

Monitorovanie nafty

Oblasti monitorovania nafty a výrobe kapacitných sond pre meranie nafty v nádržiach sa venujme viac než 10 rokov. Sondy nenakupujeme od externých dodávateľov, ale vyrábame pod vlastnou značkou, a preto sme schopní neustále zvyšovať ich kvalitu a spoľahlivosť. Bez sond nikdy nebudete mať reálny prehľad o nafte. 

Optimalizačná analýza

Systém JER Connect poskytuje  cenné štatistiky  o prevádzke vozidla, na základe ktorých je možné  predvídať poruchy a tak predísť zbytočným servisným úkonom,  odhaliť dôvody vysokej spotreby ,  analyzovať štýl jazdy vodiča ,  edukovať vodičov pre používanie moderných technológií v ťahačoch, získať problémové úseky, v ktorých má vozidlo problémy s výkonom alebo spotrebou, diagnostikovať chyby ktoré hlási riadiaca jednotka, (motorové chyby, bezpečnosť, DDE, prevodovka, voda v ostrekovači, otvorené dvere, ….)

Automatické reporty cestovné príkazy a kniha Jázd

Samozrejmosťou sú detailné reporty Cestovné príkazy, Kniha jázd a iné, ktoré je možné generovať za rôzne obdobia ako napríklad týždňové, mesačné… Reporty je možné nastaviť aby Vám taktiež chodili automaticky za určité obdobie priamo na Váš email bez potreby manuálneho generovania.

Evidencia vodiča a sťahovanie tachografu

Ponúkame jedinečnú doplnkovú službu, ktorou je automatické sťahovanie tachografových kariet a súborov DDD. Tento úkon je nutné vykonávať aspoň raz za mesiac, a súbory archivovať podľa zákona. Služba poskytuje plne automatizovaný proces sťahovania bez nutnosti akýchkoľvek zásahov. Súbory je možné vyhodnocovať v jednoduchom zobrazovacom prostredí a kontrolovať kartu vodiča.

Jednotná aplikácia pre všetky zariadenia

Poskytujeme jednu jedinú appku, ktorá ma automatické aktualizácie, hneď a na všetkých zariadeniach. Aplikácia je prístupná odkiaľkoľvek a kedykoľvek buď cez webový prehliadač, alebo priamo inštalovaná aplikáciu na mobil iOS, alebo android. 

Screenshot 2023-02-07 at 14-59-52 JER – Earth portal
Screenshot 2023-02-07 at 15-00-47 JER – Earth portal
Screenshot 2023-02-07 at 15-01-16 JER – Earth portal
Screenshot 2023-02-07 at 15-02-00 JER – Earth portal

Plánovanie trasy

Routing- plánovanie trás je súčasťou JER Connect appky, s čím je možné sledovať časy príchodov/odchodov vozidiel, a tak efektívne plánovať svoje trasy.

Odborná inštalácia

Na profesionalitu našich inštalácií kladieme maximálny dôraz. Používame kvalitné materiály a inštalácie sú prevedené vyškolenými odborníkmi v danej oblasti. Ukážku našej práce môžete vidieť vo videu.

[contact-form-7 id="104"]
jerconnect-logo

Copyright © 2022 JER | RHalotel s.r.o. – Všetky práva vyhradené.