riadiaci systém fotovoltickej elektrárne

Domov » Produkty a služby » Inovatívne projekty » Riadiací systém fotovoltickej elektrárne

Riadenie pre 3 fázy minimalizuje priepusty do siete

Hlavnou myšlienkou je priniesť do energetických systémov maximálnu efektivitu konverzie energie z obnoviteľných zdrojov. Cieľom je reálny prínos vo forme návratnosti financií a úspory ako aj vďačnosť a zodpovednosť k zdrojom, ktoré nám poskytuje naša planéta. Značka JER od roku 2018 počala vývoj riadiaceho hardvéru/softvéru a algoritmov pre maximálne možné využitie fotovoltaických elektrární.

Štruktúra JER EMS

Efektivita

S obstarávacou cenou je vždy najdôležitejší parameter. Efektivitu alebo iným slovom účinnosť definuje pomer medzi reálne zužitkovanou a poskytovanou energiou na výstupe fotovoltaického panelu. Tu počítame straty. Straty pri fotovoltaických elektrárňach môžu byť pri rôznych dodávateľoch veľmi odlišné. Preto je potrebné pri výbere dodávateľa hodnotiť množstvo parametrov. Nadmerné straty môžu vznikať pri nevyváženom výkone panelov a skladom energie resp. pri nekvalitných zariadeniach (regulátor, striedač, distribučná sieť, typ energetického skladu a BMS systém, inštalácia panelov, typ panelov a iné). Jeden z najdôležitejších prvkov pre efektivitu je logická štruktúra riadenia všetkých prepojených zariadení, kvalita a rýchlosť odozvy riadiacich algoritmov. Efektivita JER EMS dosahuje 80-90%.

Presnosť a rýchlosť

JER EMS algoritmy riadenia vychádzajú zo spätnej väzby – z jednoduchých meraní na strane požiadavky energie a kombinácie zdrojov energie z panelov, skladu alebo siete. Základom je že tieto merania musia byť presné, často a veľmi rýchlo vyhodnocované, následne použité pre riadenie striedačov. Cieľ je aby zdroj zo siete bol využitý najmenej a prienik v podobe prebytočnej energie do siete bol minimálny. JER EMS Jednotka vyhodnocuje dáta zo všetkých zariadení a elektromerov niekoľko krát za sekundu, pričom okamžite nastavuje požadovaný výkon. Jednou z hlavných častí tzv. feedbacku – je meranie nie len jedného elektromeru, ale práve dvoch elektromerov. Pre potreby riadenia je nevyhnutnosť kontinuálne merať nielen on grid elektromer, ale tiež elektormer aktuálnej požiadavky na spotrebu energie. Týmto meraním je možné dosiahnuť vysokú efektivitu pri správnom návrhu komponentov elektrárne.

Jednoduchosť

Všetko v jednom malom zariadení. Základný riadiaci hardvér je JER EMS Jednotka, ktorá má malé rozmery a prepojovacie rozhrania ku všetkým komponentom. Hlavnou výhodou tohto konceptu je cena, jednoduchosť inštalácie, a nezávislý internet na báze GSM siete. Tento benefit poskytuje prepojenie systému na JER EMS Portál odkiaľkoľvek na zemi bez potreby internetového pripojenia na mieste inštalácie elektrárne.

Funkcie

[contact-form-7 id="104"]
jerconnect-logo

Copyright © 2022 JER | RHalotel s.r.o. – Všetky práva vyhradené.